Κορυφή » CDS » ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του tobaccostore, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ, και είναι κατατεθειμένο σε συμβολαιογράφο Αθηνών και σε περίπτωση αντιγραφής μερικής ή ολικής η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στο tobaccostore ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Η ονομασία tobaccostore είναι κατατεθέν σήμα. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα , χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

AΡΝΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. To tobaccostore δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της, τo tobaccostore μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τα οποία διαχειρίζονται τρίτοι.

ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για δημοσίευση. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από την διεκπεραίωση του αιτήματος σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Το tobaccostore διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του tobaccostore διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά είναι τα δικαστήρια Αθηνών.